AKTUALNOŚCI

Spotkania z przedstawicielami terenowymi zakończone w pierwszych gminach

Przedstawiciele terenowi skończyli spotkania i towarzyszące im rozmowy z właścicielami w niektórych gminach na trasie linii.

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy zakończyli rozmowy z mieszkańcami gminy Gniew oraz w mieście Grudziądz. Spotkania i rozmowy z właścicielami dotyczył umów służebności przesyłu oraz wypłaty odszkodowań.

Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przedstawiciele terenowi Wyoknawcy odwiedzają mieszkańców od kilku miesięcy. Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora, który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Trwają rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami w gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Rozmawiają o służebności przesyłu

Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń kolejni właściciele zostali odwiedzeni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Spotkanie z przedstawicielem. O czym pamiętać?Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora, który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

KOLEJNE SPOTKANIE Z WŁAŚCICIELAMI Z GMINY NOWE

19 stycznia w urzędzie gminy Nowe przedstawiciele wykonawcy linii spotkali się po raz kolejny z grupą mieszkańców gminy. W spotkaniu brał udział burmistrz, a także przedstawicielka rady gminy.  

Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach związanych z oddziaływaniem linii na ludzi i środowisko. Na pytania mieszkańców gminy odpowiadał projektant linii Krzysztof Katyński i zaproszony na spotkanie ekspert z Politechniki Wrocławskiej, dr Marek Szuba. Większość zagadnień dotyczyła polskich przepisów regulujących przebywanie w sąsiedztwie linii.

W drugiej części spotkania wykonawca po raz kolejny potwierdził gotowość do porozumienia z właścicielami. Dyrektor zadania, p. Monika Szymczuk zadeklarowała, że w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni rolnicy otrzymają zaktualizowane operaty szacunkowe. Ustalono również, że w przeciągu tygodnia właścicieli odwiedzą przedstawiciele terenowi konsorcjum wykonawców. Spotkanie zakończyło się w dobrej atmosferze. Wszyscy obecni wyrazili chęć porozumienia.

Wszystkie gminy na trasie linii z uchwalonymi planami MPZP

W gminie Trąbki Wielkie radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Tym samym wszystkie gminy na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń uchwaliły MPZP. 

Podczas posiedzenia Rady Gminy Trąbki Wielkie, tamtejsi radni, podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Trąbki Wielkie były ostatnią gminą na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która przyjęła wyżej wymienioną uchwałę. Tym samym zakończyły się prace planistyczne dla inwestycji, ponieważ wszystkie gminy na trasie linii posiadają uchwalone plany MPZP.

Posiedzenie Rady Gminy Trąbki Wielkie miało miejsce w dniu 16 grudnia 2016 roku. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji. 

Kolejni właściciele po rozmowach z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami we wszystkich gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.O służebności przesyłuKolejni właścieciele na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zostali odwiedzni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.


Archiwum aktualności