AKTUALNOŚCI

Kolejni właściciele po rozmowach z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami we wszystkich gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.O służebności przesyłuKolejni właścieciele na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zostali odwiedzni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przedstawiciele terenowi we wszystkich gminach na trasie linii

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów już na całej trasie linii.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

O służebności przesyłuPrzedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Gmina Kolbudy z uchwałą ws MPZP

W gminie Kolbudy radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Posiedzenie Rady Gminy Kolbudy miało miejsce w dniu 27 września 2016 roku. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji. W czasie sesji radni gminy Kolbudy podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP.

Kolbudy, to kolejna gmina, która w ostatnim czasie podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już większość gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Gmina Żukowo podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Żukowo radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku radni gminy Żukowo podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji.

Żukowo, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już blisko trzy czwarte gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Przedstawiciele terenowi w kolejnych gminach

W miesiącu lipcu przedstawiciele terenowi Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń rozpoczęli rozmowy w gminach Starogard Gdański, Rogóźno i Grudziądz.

Rozmowy są prowadzone z właścicielami przez działki których planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

O służebności przesyłu

Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielem

Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.


Archiwum aktualności