AKTUALNOŚCI

Gmina Żukowo podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Żukowo radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku radni gminy Żukowo podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji.

Żukowo, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już blisko trzy czwarte gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Przedstawiciele terenowi w kolejnych gminach

W miesiącu lipcu przedstawiciele terenowi Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń rozpoczęli rozmowy w gminach Starogard Gdański, Rogóźno i Grudziądz.

Rozmowy są prowadzone z właścicielami przez działki których planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

O służebności przesyłu

Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielem

Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Gmina Starogard Gdański podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Starogard Gdański radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 16 czerwca 2016 roku radni gminy Starogard Gdański podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji.

Starogard Gdański, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już ponad połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Konkurs filmowy „Z energią bezpiecznie w przyszłość” rozstrzygnięty

Przedstawiciele Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń rozstrzygnęli konkurs filmowy „Z energią bezpiecznie w przyszłość”. Zwyciężył film przygotowany przez zespół filmowy z gimnazjum nr 1 w Pelplinie. Drugie miejsce zajęli uczniowi gimnazjum w Grucie. Trzecia nagroda przypadła zespołowi z Morzeszczyna.

Do konkursu zaproszono kilkanaście szkół gimnazjalnych z terenów gmin objętych inwestycją. Celem konkursu filmowego było zbudowanie wśród uczniów szkół biorących udział w Konkursie świadomości znaczenia elektryczności w codziennym życiu, propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym, a także rozwijanie talentów i wyobraźni młodzieży szkolnej poprzez wyróżnienie autorów prac potwierdzających ich pomysłowość, kreatywność i umiejętności twórcze. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Gmina Grudziądz podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Grudziądz radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 25 maja 2016 roku radni gminy Grudziądz podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i radnych.


Grudziądz, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już ponad połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.


Archiwum aktualności