Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Kolbudy

Obręb objęty inwestycją: Buszkowy Górne.

24 października 2017 r. wydano pozwolenie na budowę linii na terenie gminy Kolbudy. Na jego podstawie, 26 października 2017 r. przystąpiono do pierwszych prac budowlanych.

5 grudnia 2017 r. wydane zostało kolejne pozwolenie na budowę, obejmujące pozostałą część gminy. Z końcem stycznia 2018 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych na dwóch jedynych nieruchomościach prywatnych położonych na trasie linii na terenie gminy Kolbudy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.