Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Gniew

Obręby objete inwestycją: Rakowiec, Kolonia Ostrowicka, Pieniążkowo.


11 października 2017 r. wydane zostało pozowolenie na budowę fragmentu linii przebiegającego przez teren gm. Gniew.


17 listopada rozpoczęto prace przy budowie dwóch fundamentów pod słupy w obrębie Pieniążkowo.


25 października 2017 r. wydane zostało pierwsze pozwolenie na budowę dla fragmentu linii przebiegającego przez gm. Gniew.


20 listopada 2017 r. urząd wojewódzki wydał kolejne pozwolenie na budowę odcinka linii na terenie gm. Gniew.


12 grudnia rozpoczęto prace przy budowie kolejnych dwóch fundamentów w obrębie Pieniążkowo.


12 grudnia 2017 r. wydano ostatnie pozwolenie na budowę. Wykonawca posiada tym samym komplet pozwoleń umożliwiających budowę linii na terenie gminy Gniew.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.