Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Gruta

Obręby objęte Inwestycją : Dąbrówka Królewska, Nicwałd.


8 stycznia 2018 r. wydane zostało pzowolenie na budowę linii w gmienie Gruta. Pozowlenie dotyczy większościnieruchomości położonych w pasie technologicznym linii.


19 stycznia 2018 r. Wojewodza Kujawsko-Pomorski wydał kolejne pozwolenie na budowę, obejmujące pozostałe działki zlokalizowane na terenie gminy Gruta. Tym samy Wykonawca posiada już pozwolenia na budowę obejmujące teren całej gminy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.