Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Grudziądz

Obręby objęte Inwestycją : Wielki Wełcz, Dusocin, Wielkie Lniska, Węgrowo.


22 oraz 30 listopada 2017 r. urząd wojewódzki wydał pierwsze pozwolenia na budowę odcinkó linii na terenie gm. Grudziądz.


18 grudnia 2017 r. wydano kolejne pozwolenie na budowę dla terenów sąsiadujących ze stacją elektroeneregtyczną Grudziądz Węgrowo.


8 stycznia 2018 r. wykonawca uzyskał kolejne pozwolenie na budowę linii w gm.Grudziądz.


19 stycznia 2018 r. Wojewodza Kujawsko-Pomorski wydał ostatnie pozwolenie na budowę, obejmujące pozostałe działki zlokalizowane na terenie gminy Grudziądz. Tym samy Wykonawca posiada już pozwolenia na budowę obejmujące teren całej gminy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.