Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Morzeszczyn

Obręby objete inwestycją: Gętomie, Morzeszczyn, Dzierżążno, Królów Las, Bielsk.


25 października 2017 r. wydane zostało pierwsze pozwolenie na budowę dla fragmentu linii przebiegającego przez gm. Morzeszczyn.


20 listopada 2017 r. urząd wojewódzki wydał kolejne pozwolenie na budowę odcinka linii na terenie gm. Morzeszczyn.


12 grudnia 2017 r. wydano ostatnie pozwolenia na budowę. Wykonawca posiada tym samym komplet pozwoleń umożliwiających budowę linii na terenie gminy Morzeszczyn.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.