Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Nowe

Obręby objete inwestycją: Tryl, Milewko, Mątawy, Kozielec, Morgi, Pastwiska i Piaski, Kończyce, Twarda Góra, Nowe, Mały Komorsk.


19 stycznia 2018 r. wydane zostało pozowlenie na budowę linii na terenie gminy Nowe. Szacuje się, że prace budowlane na tym terenie rozpoczną się w marcu 2018 r.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.