Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Rogóźno

Obręby objete inwestycją: Zarośle, Skurgwy, Rogóźno, Kłódka Szlachecka.


8 stycznia 2018 r. wydane zostało pozwolenie na budowę obejmujące sześć nieruchomości w gminie Rogóźno.

19 stycznia 2018 r. Wojewodza Kujawsko-Pomorski wydał kolejne pozwolenie na budowę, obejmujące pozostałe działki zlokalizowane na terenie gminy Rogóźno. Tym samy Wykonawca posiada już pozwolenia na budowę obejmujące teren całej gminy.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.