Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Skarszewy

Obręby objete inwestycją: Mirowo, Kamierowo, Demlin, Bolesławowo, Obozin.


14 września 2017 r. wydane zostało pozowolenie na budowę fragmentu linii przebiegającego przez teren gm. Skarszewy.


17 października 2017 r. rozpoczęła się budowa pierwszych stanowisk na terenie gminy Skarszewy. Prace fundamentowe prowadzono w obrębie miejscowości Kamierowo.


24 października 2017 r. wydane zostało kolejne pozwolenie na budowę dla fragmentu linii przebiegającego przez gm. Skarszewy.


17 listopada 2017 r. urząd wojewódzki wydał kolejne pozwolenie na budowę kolejnego odcinka linii na terenie gm. Skarszewy.


5 grudnia 2017 r. wydano ostatnie pozwolenie na budowę linii w gm. Skarszewy. Wykonawca posiada tym samym komplet pozwoleń umożliwiających budowę linii na terenie gminy Skarszewy.


Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, wykonawca rozpoczął budowę fundamentów pod stanowiska słupowe również w pozostałych obrębach, tj.: Mirowo, Demlin i Obozin.      
      
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.