Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Smętowo Graniczne

Obręby objete inwestycją: Czerwińsk, Lalkowy.


11 października 2017 r. wydane zostało pozowolenie na budowę fragmentu linii przebiegającego przez teren gm. Smętowo Graniczne.


25 października 2017 r. wydane zostało kolejne pozwolenie na budowę dla fragmentu linii przebiegającego przez gm. Smętowo Graniczne.


20 listopada 2017 r. urząd wojewódzki wydał kolejne pozwolenie na budowę odcinka linii na terenie gm. Smętowo Graniczne.


12 grudnia 2017 r. wydano ostatnie pozwolenia na budowę. Wykonawca posiada tym samym komplet pozwoleń umożliwiających budowę linii na terenie gminy Smętowo Graniczne.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.