Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Gmina Trąbki Wielkie

Obręby objete inwestycją: Mierzeszyn, Warcz, Czerniewo, Graniczna Wieś, Postołowo.

24 października 2017 r. wydano pozwolenie na budowę linii na terenie gminy Trąbki Wielkie. Na jego podstawie, 26 października 2017 r. przystąpiono do prac w obrębie Postołowo. Wykonane zostały drogi dojazdowe do stanowisk słupów.


5 grudnia 2017 r. uzyskano kolejne pozwolenie na budowę obejmujące pozostałą część gminy. Od 10 grudnia 2017 r. prowadzono dalsze prace związane z budową dróg dojazdowych do planowanych do budowy stanowisk słupowych w obrębie Postołowo.


20 stycznia 2018 r. rozpoczęła się budowa fundamentów pod słupy w obrębie Postołowo.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.