AKTUALNOŚCI

Unijne dofinansowanie

Z końcem 2020 r. , PSE S.A. podpisały umowę o dofinansowanie na realizację projektu budowy linii elektroenergetycznej Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

W zakresie inwestycji znajdują się: budowana dwutorowa linia 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, budowana dwutorowa linia 400 kV Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Łącznie to ponad 382 km torów prądowych w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Dofinansowaniem objęto także budowaną stację 400/220/110 kV Pelplin oraz rozbudowaną stację 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

Głównym celem projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski, związany z koniecznością wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Północ oraz farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji Trójmiasta.

Koszty realizacji inwestycji szacowane są na ponad miliard złotych z czego ok. 259,5 mln zł będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w spokojnej, rodzinnej atmosferze. A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie wszelką pomyślność, zdrowie, radość i optymizm.

Trwają ostatnie prace budowlano-montażowe

Wykonawca realizuje ostatnie już prace budowlano - montażowe na odcinku linii od stacji Pelplin do stacji Gdańsk Przyjaźń. Zgodnie z harmonogramem, mają zostać zakończone jeszcze w bieżącym miesiącu. Na odcinku od stacji Grudziądz Węgrowo do stacji Pelplin prace będą prowadzone do 11.12.2020 r.


Po zakończeniu prac, Wyknawca przestąpi do przeprowadzania pomiarów powykonawczych, które są niezbędne uruchomienia linii 400 kV do ruchu próbnego.

Przygotowania do wprowadzenia linii 400 kV do stacji Pelplin

Wykonawca oczekuje na wyłączenie linii 220 kV, którego początek zaplanowano na 2 listopada br.  Wyłączenie pozwoli wprowadzić nową linię 400 kV na stację Pelplin. Linia zostanie wprowadzona z dwóch stron - z północy i z południa.

Gmina Żukowo „samorządem przyjaznym energii”

Gmina Żukowo otrzymała nagrodę za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny udział w konsultacjach, które zakończyły się szerokim konsensusem dotyczącym wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy, do której wprowadzona zostanie m.in. linia 400 kV biegnąca od stacji Grudziądz i Pelplin.


Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.


Archiwum aktualności