AKTUALNOŚCI

Zrealizowano kolejne prace

Wykonawca realizuje prace związane z montażem przewodów na powstającej linii 400 kV. Przewody zamontowano w sekcji 2-8, na odcinku linii od stacji Grudziądz do stacji Pelplin. Na kolejny tydzień zaplanowano montaż przewodów w sekcji 1-2 tego odcinka.

 

 

Postępy prac

Pomimo trwającej epidemii COVID-19 i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w ostatnich dniach odbyły się odbiory fundamentu i słupa nr 1 zlokalizowanego na terenie stacji Grudziądz. Odbiór przez Inwestora potwierdził, że konstrukacja została wybudowana prawidłowo. Wykonawca rozpoczął też prace naciągowe na odcinku od stanowiska nr 2 na przedpolu stacji Grudziądz do stanowiska nr 8.

 

 

 

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Wykonawca wprowadził szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę pracowników znajdujących się na terenie budowy do niezbędnego minimum, a także wyposażono ich w środki do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne.

Z uwagi na znaczenie budowanej linii dla zasilania setek tysięcy osób oraz pomimo zmniejszonej liczby pracowników, Wykonawca stara się realizować tę ważną inwestycję możliwie terminowo. Aktualnie trwa przebudowa ostatniego słupa linii, zlokalizowanego na terenie SE Grudziądz Węgrowo. Wykonawca przewiduje, że prace w tym zakresie potrwają do końca marca. Zgodnie z planem rocznym i trzymiesięcznym, rozpoczęcie kolejnyh prac przewidziane jest na koniec kwietnia 2020r.

 

 

 

Ostatni fundament w budowie

Wykonawca przystąpił do budowy ostatniego już fundamentu linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Prace toczą się na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo, gdzie zlokalizowany jest ostatni słup linii. Rozpoczęcie prac było możliwe dzięki usunięciu kolizji nowej linii z istniejącymi, wychodzącymi ze stacji Grudziądz liniami 400 kV biegnącymi w kierunkach Gdańsk Błonia i Płock.


Z uwagi na znaczenie linii 400 kV Grudziądz - Gdańsk Błonia dla zasilania północnej Polski, Wykonawca musiał do minimum ograniczać czas wyłączeń - zdjęcie napięcia było konieczne dla przeprowadzenia niezbędnych prac. Prace nad przebudową trwały blisko 3 tygodnie. W tym okresie linia Grudziądz - Gdańsk Błonia trwale wyłączona była tylko przez 3 dni. W pozostałym okresie Wykonawca stosował m.in. szynę obejściową. Przywrócenie pełnej funkcjonalności linii nastąpiło 21 lutego br.

 

 

 

Raport wpływu PSE - Napełniamy Polskę mocą

Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”, ukazuje całościowy obraz działań PSE, jej najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ na otoczenie: gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes. W sposób zintegrowany przedstawia dane finansowe i  niefinansowe za 2018 rok. Raport skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

Dla dbałości o środowisko, kolejny rok z rzędu, PSE zrezygnowały z publikowania raportu w formie papierowej – jest dostępy jako interaktywna strona internetowa. Do dyspozycji użytkowników oddano narzędzia ułatwiające korzystanie z raportu. Czytelnicy mają możliwość połączenia interesujących ich fragmentów opracowania i stworzenia jego własnej wersji. Dostępna jest także opcja włączenia audiodeskrypcji, umożliwiająca odsłuchanie wszystkich rozdziałów raportu. W trosce o  potrzeby osób niedowidzących wprowadzono także możliwość zmiany rozmiaru tekstu i  wyświetlania go na kontrastowym tle. Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją.


Archiwum aktualności