AKTUALNOŚCI

Gmina Żukowo „samorządem przyjaznym energii”

Gmina Żukowo otrzymała nagrodę za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny udział w konsultacjach, które zakończyły się szerokim konsensusem dotyczącym wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy, do której wprowadzona zostanie m.in. linia 400 kV biegnąca od stacji Grudziądz i Pelplin.


Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Budowa zbliża się do końca

Budowa zblża się do końca. Bieżące działania Wykonawcy skupiają się glównie na regulowaniu spraw formalnych z właścicielami działek - spisywane są protokoły zejścia z nieruchomości i wypłacane są odszkodowania za straty powstałe w czasie prowadzenia prac.


Wykonawca oczekuje też na wyłączenie istniejącej linii 220 kV w pobliżu Pelplina, co umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac w tej okolicy.

Prace budowlane dobiegają końca

Prace budowlane dobiegają końca. Aktualnie działania Wykonawcy skupiają się na regulowaniu spraw formalnych z właścicielami działek - spisywane są protokoły zejścia z nieruchomości i wypłacane są odszkodowania za straty powstałe w czasie prowadzenia prac.


Wykonawca oczekuje jeszcze na wyłączenie istniejącej linii 220 kV, co umożliwi wprowadzenie nowo wybudowanej linii 400 kV do stacji Grudziądz Węgrowo.

Zakończono montaż przewodów na podejściu pod stację Grudziądz Węgrowo

W czerwcu zakończono prace montażowe przewodów roboczych i odgromowych na podejściu pod stację Grudziądz Węgrowo. Obecnie trwa sprzątanie i niwelacja terenu oraz szacowanie szkód w uprawach rolnych, które powstaly wczasie budowy. Poniżej znajdują się zdjęcia dokumentujące opisane wyżej prace oraz ich efekty.


 

Zrealizowano kolejne prace

Wykonawca realizuje prace związane z montażem przewodów na powstającej linii 400 kV. Przewody zamontowano w sekcji 2-8, na odcinku linii od stacji Grudziądz do stacji Pelplin. Na kolejny tydzień zaplanowano montaż przewodów w sekcji 1-2 tego odcinka.

 

 


Archiwum aktualności