AKTUALNOŚCI

Trwają ostatnie prace budowlano-montażowe

Wykonawca realizuje ostatnie już prace budowlano - montażowe na odcinku linii od stacji Pelplin do stacji Gdańsk Przyjaźń. Zgodnie z harmonogramem, mają zostać zakończone jeszcze w bieżącym miesiącu. Na odcinku od stacji Grudziądz Węgrowo do stacji Pelplin prace będą prowadzone do 11.12.2020 r.


Po zakończeniu prac, Wyknawca przestąpi do przeprowadzania pomiarów powykonawczych, które są niezbędne uruchomienia linii 400 kV do ruchu próbnego.

Przygotowania do wprowadzenia linii 400 kV do stacji Pelplin

Wykonawca oczekuje na wyłączenie linii 220 kV, którego początek zaplanowano na 2 listopada br.  Wyłączenie pozwoli wprowadzić nową linię 400 kV na stację Pelplin. Linia zostanie wprowadzona z dwóch stron - z północy i z południa.

Gmina Żukowo „samorządem przyjaznym energii”

Gmina Żukowo otrzymała nagrodę za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny udział w konsultacjach, które zakończyły się szerokim konsensusem dotyczącym wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy, do której wprowadzona zostanie m.in. linia 400 kV biegnąca od stacji Grudziądz i Pelplin.


Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Budowa zbliża się do końca

Budowa zblża się do końca. Bieżące działania Wykonawcy skupiają się glównie na regulowaniu spraw formalnych z właścicielami działek - spisywane są protokoły zejścia z nieruchomości i wypłacane są odszkodowania za straty powstałe w czasie prowadzenia prac.


Wykonawca oczekuje też na wyłączenie istniejącej linii 220 kV w pobliżu Pelplina, co umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac w tej okolicy.

Prace budowlane dobiegają końca

Prace budowlane dobiegają końca. Aktualnie działania Wykonawcy skupiają się na regulowaniu spraw formalnych z właścicielami działek - spisywane są protokoły zejścia z nieruchomości i wypłacane są odszkodowania za straty powstałe w czasie prowadzenia prac.


Wykonawca oczekuje jeszcze na wyłączenie istniejącej linii 220 kV, co umożliwi wprowadzenie nowo wybudowanej linii 400 kV do stacji Grudziądz Węgrowo.


Archiwum aktualności