Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Aktualności

Unijne dofinansowanie

Z końcem 2020 r. , PSE S.A. podpisały umowę o dofinansowanie na realizację projektu budowy linii elektroenergetycznej Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

W zakresie inwestycji znajdują się: budowana dwutorowa linia 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, budowana dwutorowa linia 400 kV Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Łącznie to ponad 382 km torów prądowych w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Dofinansowaniem objęto także budowaną stację 400/220/110 kV Pelplin oraz rozbudowaną stację 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

Głównym celem projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski, związany z koniecznością wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Północ oraz farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji Trójmiasta.

Koszty realizacji inwestycji szacowane są na ponad miliard złotych z czego ok. 259,5 mln zł będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w spokojnej, rodzinnej atmosferze. A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie wszelką pomyślność, zdrowie, radość i optymizm.

Trwają ostatnie prace budowlano-montażowe

Wykonawca realizuje ostatnie już prace budowlano - montażowe na odcinku linii od stacji Pelplin do stacji Gdańsk Przyjaźń. Zgodnie z harmonogramem, mają zostać zakończone jeszcze w bieżącym miesiącu. Na odcinku od stacji Grudziądz Węgrowo do stacji Pelplin prace będą prowadzone do 11.12.2020 r.


Po zakończeniu prac, Wyknawca przestąpi do przeprowadzania pomiarów powykonawczych, które są niezbędne uruchomienia linii 400 kV do ruchu próbnego.

Przygotowania do wprowadzenia linii 400 kV do stacji Pelplin

Wykonawca oczekuje na wyłączenie linii 220 kV, którego początek zaplanowano na 2 listopada br.  Wyłączenie pozwoli wprowadzić nową linię 400 kV na stację Pelplin. Linia zostanie wprowadzona z dwóch stron - z północy i z południa.

Gmina Żukowo „samorządem przyjaznym energii”

Gmina Żukowo otrzymała nagrodę za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny udział w konsultacjach, które zakończyły się szerokim konsensusem dotyczącym wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń na terenie gminy, do której wprowadzona zostanie m.in. linia 400 kV biegnąca od stacji Grudziądz i Pelplin.


Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Budowa zbliża się do końca

Budowa zblża się do końca. Bieżące działania Wykonawcy skupiają się glównie na regulowaniu spraw formalnych z właścicielami działek - spisywane są protokoły zejścia z nieruchomości i wypłacane są odszkodowania za straty powstałe w czasie prowadzenia prac.


Wykonawca oczekuje też na wyłączenie istniejącej linii 220 kV w pobliżu Pelplina, co umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac w tej okolicy.

Prace budowlane dobiegają końca

Prace budowlane dobiegają końca. Aktualnie działania Wykonawcy skupiają się na regulowaniu spraw formalnych z właścicielami działek - spisywane są protokoły zejścia z nieruchomości i wypłacane są odszkodowania za straty powstałe w czasie prowadzenia prac.


Wykonawca oczekuje jeszcze na wyłączenie istniejącej linii 220 kV, co umożliwi wprowadzenie nowo wybudowanej linii 400 kV do stacji Grudziądz Węgrowo.

Zakończono montaż przewodów na podejściu pod stację Grudziądz Węgrowo

W czerwcu zakończono prace montażowe przewodów roboczych i odgromowych na podejściu pod stację Grudziądz Węgrowo. Obecnie trwa sprzątanie i niwelacja terenu oraz szacowanie szkód w uprawach rolnych, które powstaly wczasie budowy. Poniżej znajdują się zdjęcia dokumentujące opisane wyżej prace oraz ich efekty.


 

Zrealizowano kolejne prace

Wykonawca realizuje prace związane z montażem przewodów na powstającej linii 400 kV. Przewody zamontowano w sekcji 2-8, na odcinku linii od stacji Grudziądz do stacji Pelplin. Na kolejny tydzień zaplanowano montaż przewodów w sekcji 1-2 tego odcinka.

 

 

Postępy prac

Pomimo trwającej epidemii COVID-19 i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w ostatnich dniach odbyły się odbiory fundamentu i słupa nr 1 zlokalizowanego na terenie stacji Grudziądz. Odbiór przez Inwestora potwierdził, że konstrukacja została wybudowana prawidłowo. Wykonawca rozpoczął też prace naciągowe na odcinku od stanowiska nr 2 na przedpolu stacji Grudziądz do stanowiska nr 8.

 

 

 

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Wykonawca wprowadził szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę pracowników znajdujących się na terenie budowy do niezbędnego minimum, a także wyposażono ich w środki do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne.

Z uwagi na znaczenie budowanej linii dla zasilania setek tysięcy osób oraz pomimo zmniejszonej liczby pracowników, Wykonawca stara się realizować tę ważną inwestycję możliwie terminowo. Aktualnie trwa przebudowa ostatniego słupa linii, zlokalizowanego na terenie SE Grudziądz Węgrowo. Wykonawca przewiduje, że prace w tym zakresie potrwają do końca marca. Zgodnie z planem rocznym i trzymiesięcznym, rozpoczęcie kolejnyh prac przewidziane jest na koniec kwietnia 2020r.

 

 

 

Ostatni fundament w budowie

Wykonawca przystąpił do budowy ostatniego już fundamentu linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Prace toczą się na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo, gdzie zlokalizowany jest ostatni słup linii. Rozpoczęcie prac było możliwe dzięki usunięciu kolizji nowej linii z istniejącymi, wychodzącymi ze stacji Grudziądz liniami 400 kV biegnącymi w kierunkach Gdańsk Błonia i Płock.


Z uwagi na znaczenie linii 400 kV Grudziądz - Gdańsk Błonia dla zasilania północnej Polski, Wykonawca musiał do minimum ograniczać czas wyłączeń - zdjęcie napięcia było konieczne dla przeprowadzenia niezbędnych prac. Prace nad przebudową trwały blisko 3 tygodnie. W tym okresie linia Grudziądz - Gdańsk Błonia trwale wyłączona była tylko przez 3 dni. W pozostałym okresie Wykonawca stosował m.in. szynę obejściową. Przywrócenie pełnej funkcjonalności linii nastąpiło 21 lutego br.

 

 

 

Raport wpływu PSE - Napełniamy Polskę mocą

Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”, ukazuje całościowy obraz działań PSE, jej najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ na otoczenie: gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes. W sposób zintegrowany przedstawia dane finansowe i  niefinansowe za 2018 rok. Raport skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

Dla dbałości o środowisko, kolejny rok z rzędu, PSE zrezygnowały z publikowania raportu w formie papierowej – jest dostępy jako interaktywna strona internetowa. Do dyspozycji użytkowników oddano narzędzia ułatwiające korzystanie z raportu. Czytelnicy mają możliwość połączenia interesujących ich fragmentów opracowania i stworzenia jego własnej wersji. Dostępna jest także opcja włączenia audiodeskrypcji, umożliwiająca odsłuchanie wszystkich rozdziałów raportu. W trosce o  potrzeby osób niedowidzących wprowadzono także możliwość zmiany rozmiaru tekstu i  wyświetlania go na kontrastowym tle. Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją.

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo,

Zespół inwestycji życzy Państwu wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów i radości Nowego Roku 2020.
 

Zakończono większość prac budowlanych

Wykonawca zrealizował już wszystkie prace budowlano-montażowe, które nie wymagały uzyskania wyłączeń urządzeń działających w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Aktualnie Inwestor prowadzi odbiory wykonanych prac. Jednocześnie trwa szacowanie strat rolnych na odcinkach, gdzie zakończono wspomniane prace.

Na przyszły rok (do czerwca 2020 r.) zaplanowano wprowadzenie budowanej linii do końcowych stacji elektroenergetycznych. Ten element zadania wymaga uzyskania wyłączeń ważnych linii przesyłowych na przedpolu SE Grudziądz Węgrowo i SE Pelplin. 

 

 

Budowa postępuje

Pogoda sprzyja dalszym pracom budowlanym. Dobiegają końca montaże przewodów na odcinku południowym - od gminy Grudziądz do przedpola stacji Pelplin.

 

Pomorski Inżynier pisze o inwestycji

Miło nam poinformować, że ważne branżowe pismo - Pomorski Inżynier przygotowało artykuł o naszej inwstycji. O projekcie opowiedział dyrektor Szymon Zapadka, opisując m.in. wyzwania jakie stanęły przed wykonawcą podczas realizacji prac budowlanych.

 

Kolejne przewody rozwieszone na południowym odcinku 

Postępują prace na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk. Na południowym odcinku budowy linii - Grudziądz - Pelplin - rozwieszono 49,74 kilometra przewodów roboczych. To jest 70,1 %  całej długości na tym odcinku. Inżynierowie i technicy rozwiesili również 42,9 kilometra przewodów OPGW, co stanowi 60,5% całej długości na tym odcinku. Dalsze prace prowadzimy zgodnie z harmonogramem. 

99,2 proc. fundamentów i słupów już gotowe

Według aktualnego stanu prac na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń udało się ukończyć ponad 99,2 proc. wszystkich fundamentów. Wykonawcy wykonali również dokładnie taką samą liczbę konstrukcji słupów, na których już rozwieszono bądź wkrótce zostaną rozwieszone przewody. Aktualnie na trasie linii prowadzone są dalsze prace konstrukcyjne i inżynierskie.   

Latem rośnie zapotrzebowanie na moc. W czerwcu rekordowe poziomy

Jak informują na swoich stronach Polskie Sieci Elektroenergetyczne 26 czerwca 2019 roku odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną dla bieżącego okresu letniego. W raz z nadejściem lata i upałów padają kolejne rekordy zapotrzebowania na moc elektryczną. Ostatni rekord padł 26 czerwca o godzinie 13.15. Jak można dowiedzieć się na stronach PSE zapotrzebowanie na moc wyniosło wtedy 24 144 MW. To więcej niż rekordowy poziom z dnia 12 czerwca, kiedy zapotrzebowanie wyniosło 24 096 MW. Choć jak widać początek lata wzmaga zapotrzebowanie na prąd elektryczny nie występują zakłócenia pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.   

Przewody robocze rozwieszone w 60 proc. linii

Już 62 proc. przewodów roboczych zostało rozwieszonych na całej trasie linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Dodatkowo w ostatnich tygodniach udało się przekroczyć poziom 55 proc. rozwieszenia przewodów OPGW. W zasadzie na całej linii udało się wykonać fundamenty i konstrukcje słupowe, których odsetek jest bliski 100 proc. i obecnie wynosi 99.67 proc. wykonanych konstrukcji. 

Wiosenne prace na linii 

Wraz z wiosną przyszła dobra pogoda, która sprzyja pracom budowlanym i inżynierskim na linii 400 kV Grudziądz - Pelplin Gdańsk. Kontynuowane są działania zaplanowane w harmonogramie na ten i następne miesiące. 

Trwa montaż przewodów na południowym fragmencie linii

Blisko 30% przewodów zostało zainstalowanych na południowym fragmencie linii od stacji Grudziądz do stacji Pelplin. Wybudowano też niemal 99% słupów.

Termin zakończenia prac budowlanych to luty 2020 r.

Północny odcinek linii gotowy

Budowa linii od stacji Pelplin do stacji Gdańsk Przyjaźń została zakończona. Powstały wszystkie konstrukcje słupów, rozwieszono przewody, Wykonawcy pozostały jedynie prace malarskie i porządkowe.

Media o inwestycji

Media piszą o postępach inwestycji. Zachęcamy do lektury .

http://www.24starogard.pl/budowa-nowej-linii-energetycznej-na-polmetku-i9981
 

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo,

Zespół inwestycji życzy Państwu wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów i radości Nowego Roku 2019.
 

Prawie wszystkie fundamenty gotowe

Trwają prace przy dwóch stanowiskach słupowych. Na początku listopada zakończył się montaż słupów na odcinku północnym linii (od stacji Pelplin do stacji Gdańsk Przyjaźń). Do stycznia planowane jest zakończenie montażu słupów na południowym fragmencie linii od Grudziądza do Pelplina. Na odcinku północnym trwają intensywne prace polegające na montażu przewodów roboczych i odgromowych, które potrwają do grudnia. Prace niwelacyjne oraz porządkowe zależą od pogody i najpewniej zakończą się wiosną 2019 roku. 

Kontynuacja prac na terenie wszystkich gmin

W październiku kontynuowano prace na terenie wszystkich gmin. Osobom, które mają pytania w sprawie budowy, przypominamy o możliwości bezpośredniego kontaktu z kierownikami budów. Można ich zastać na terenie budowy lub uzyskać tam do nich kontakt. Zachęcamy również do pisana do nas na adres skrzynki kontaktowej:

kontakt@liniagrudziadzgdansk.pl 

Rosną kolejne słupy

Prace przy budowie konstrukcji słupowych na trasie linii elektroenergetycznej 400kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk są coraz bardziej zaawansowane. W praktyce oznacza to, że udało się podsadowić ponad 60 proc. konstrukcji słupowych w gminach objętych inwestycją. Ku końcowi mają się prace związane z budową fundamentów pod słupy. Inżynierowie i pracownicy rozpoczęli w trzech gminach – Starogard Gdański, Skarszewy, Trąbki Wielkie – prace naciągowe przewodów energetycznych. 

Fundamenty gotowe w 10 gminach

Już w 10 gminach na terenie budowy linii 400kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń udało się ukończyć budowę wszystkich fundamentów pod konstrukcje słupowe. 100 proc. prac przy budowie fundamentów wykonano w gminach Grudziądz, Gruta, Rogóźno, Starogard Gd., Skarszewy, Pelplin, Trąbki Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Żukowo. Kolejne prace będą dotyczyły posadowienia na fundamentach konstrukcji słupowych. 

Kolejne konstrukcje na linii Grudziądz – Pelplin – Gdańsk

Mimo słonecznego lata wykonawca nie zwalnia tempa prac. Powstają kolejne konstrukcje na budowie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk. Na odcinku Grudziądz – Pelplin zbudowano już 139 fundamentów i posadzono pięć słupów. Z kolei na odcinku pomiędzy Pelplinem a Gdańskiem gotowych jest 121 fundamentów i 97 słupów. Dalsze prace prowadzone będą zgodnie z harmonogramem. 

Prace będą prowadzone przez cały okres wakacyjny

Dwieście fundamentów i ponad siedemdziesiąt słupów to dotychczasowy bilans prac budowlanych. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i prowadzone są we wszystkich gminach objętych inwestycją.

Wiosna na budowie

Wiosna sprzyja budowie linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk. Pracownicy korzystają ze sprzyjającej, prawie letniej aury. Na trasie linii powstają kolejne konstrukcje. Jak informowaliśmy w kwietniu udało się uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia na budowę. Teraz prace prowadzone są we wszystkich gminach. 

Uzyskano komplet pozwoleń na budowę

W kwietniu uzyskano ostatnie, brakujące dotąd pozowolenia na budowę. Oznacza to, że decyzje o PnB wydano już dla całej trasy linii. Prace budowalne prowadzone są w niemal wszystkich gminach.  Sukcesywnie powstają nowe fundamenty i konstrukcje, łącznie wybudowano ich odpowiednio 98 i 18.


Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z budowy.Budowa nabiera rozpędu

Na odcinku linii Pelplin-Przyjaźń wykonano 93 stanowiska fundamentów, gotowych jest też 15 konstrukcji słupów. Prace rozpoczynają się już także w gminach Grudziądz, Rogóźno, Gruta i Nowe.

Zima nie wstrzymuje prac

Na trasie długiej na około 120 km dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń ma powstać 300 słupów. Wybudowano już dla nich 71 fundamentów, a kolejne są w trakcie budowy. Powstało też 5 kompletnych stanowisk słupowych. Pomimo trudnych warunków - początkowo wysoki poziom wód gruntowych i rozlewiska, a teraz mrozów - prace postępują zgodnie z planem.

Każde miejsce, gdzie jest lokalizowany słup, jest odrębnym, oznakowanym placem budowy. Wstęp na jego teren - ze względów bezpieczeństwa - mają wyłącznie uprawnione do tego osoby, czyli przede wszystkim pracownicy ekip budowlanych. 

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładkach "Jak prowadzona jest budowa" oraz "Jak powstaje linia".

W razie pytań - prosimy o kontakt.

Wydano pozwolenia na budowę dla niemal 100% linii

Wykonawca pozyskał już pozwolenia na budowę 255 z 259 stanowisk słupów, co oznacza, że pozwoleniami objęto aż 98% trasy linii. Na poszczególnych odcinkach, szczególnie na północy trasy,  prowadzone są także zaawansowane prace budowlane. Wydanie ostatnich decyzji o pozwoleniu na budowę oczekiwane jest w ciągu najbliższych tygodni.

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym RokuPierwsze słupy już gotowe

Na trasie budowanej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń powstały już pierwsze słupy. Konstrukcje wybudowano w obrębach Janin i Klonówka na terenie gminy Starogard Gdański. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przebiegu prac montażowych, jak i zdjecia samych konstrukcji.


Budowa w gminach Skarszewy i Starogard Gdański

Wykonawca kontynuuje rozpoczęte w październiku prace budowlane. W gminach Starogard Gdański i Skarszewy nadak trwają prace ziemne związane z montażem fundamentów. Na terenie gminy Starogard toczą się one w obrebie miejscowości Klonówka, Rywałd i Janin, w Skarszewach natomiast, prace prowadzone są w miejscowościach Bolesławowo, Demlin, Kamierowo i Mirowo.


Jednocześnie, z początkiem listopada, Wykonawca pozyskał pozwolenia na budowę na terenie kolejnych gmin.

O terminach rozpoczęcia prac będziemy Państwa informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej inwestycji oraz poprzez plakaty informacyjne zamieszczane w sołectwach, na terenie których prowadzona będzie budowa.Ruszyły prace budowlane

17 października 2017 r. rozpoczęła się budowa pierwszych stanowisk na terenie gmin Skarszewy i Starogard Gdański. Prace prowadzone są w obrębie miejscowości Kamierowo i Klonówka. Aktualnie montowane są fundamenty prefabrykowane, czyli nie wylewane, ale już częściowo gotowe, montowane na miejscu.


W najbliższym czasie rozpocznie się montaż fundamentów w okolicy Bolesławowa i Kokoszkowy. Prace fundamentowe w okolicy Starogardu Gdańskiego i Skarszew potrwają około 5 miesięcy .

Wkrótce rozpocznie się budowa

W najbliższym tygodniu rozpocznie się budowa linii 400 kV Gudziądz- Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. W pierwszej kolejności, do prac przystąpimy na terenie gmin Skarszewy i Starogard Gdański.


Zwyczajowo, przed przystąpieniem do budowy, informujemy właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio pod linią o planowanym terminie rozpoczęcia budowy i planie prac na danej działce. Jednocześnie uprzedzamy władze gmin, a także informujemy sołtysów o zakładanym terminie rozpoczęcia budowy na danym terenie. Na tablicach sołeckich staramy się rozwieszać plakaty informacyjne, takie, jak zamieszczony poniżej.


Mamy świadomość, że budowa linii elektroenergetycznej to przedsięwzięcie o dużej skali, mogące powodować pewne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Zapewniamy jednak, że postaramy się działać w taki sposób, aby minimalizować wszelkie uciążliwości. Jednocześnie, za wszelkie utrudnienia, z góry przepraszamy. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wydano kolejne pozwolenia na budowę

11 października 2017 r. wydano kolejne pozowoleniena budowę. Decyzja dotyczy fragmentów linii przebiegających przez teren gm. Gniew oraz Smętowo Graniczne. Wkrótce poinformujemy Państwa o dokładnym terminie rozpoczęcia prac na tych odcinkach.


Szczegółowe informacje na temat prac budowlanych i sposobu prowadzenia budowy znajdą Państwo w rozwinięciu zakładki Prace budowlane

Uzyskano już pierwsze pozwolenia na budowę

14 września 2017 r. wydane zostały pierwsze pozowolenia na budowę fragmentów linii przebiegających przez teren gm. Skarszewy i gm. Starogard Gdański. Wkrótce poinformujemy Państwa o dokładnym terminie rozpoczęcia prac na tych odcinkach.


Szczegółowe informacje na temat prac budowlanych i sposobu prowadzenia budowy znajdą Państwo w rozwinięciu zakładki Prace budowlane

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwa SAG Elbud Gdańsk S.A. ulegla zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firmy (nazwy) Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółkę umów. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NlP, REGON oraz numer KRS.


Spotkanie poprzedzające rozpoczęcie budowy linii

W Gniewie odbyło się spotkanie z udziałem Wykonawcy, Inwestora, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji administracji publicznej. Spotkanie poprzedza rozpoczęcie budowy Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Spotkanie, które odbyło się 11 września w Gniewie, poświęcone było budowie Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń. Dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego regionu, roli samorządów lokalnych w realizacji budowy „autostrady energetycznej”, która ma przebiegać przez obszar piętnastu gmin województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz sposób prowadzenia prac budowlanych.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Moniki Szymczuk, dyrektor projektu, która podsumowała dotychczas zrealizowane etapy zadania, jakim jest budowa Dwutorowej Linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, podkreślając, że budowana linia została zaprojektowana zgodnie z poszanowaniem przepisów o ochronie środowiska. Następnie Szymon Zapadka, dyrektor ds. budowlanych oraz Jacek Miciński, rzecznik inwestycji opowiedzieli o przebiegu prac budowlanych, w tym o zasadach współpracy z właścicielami działek. Informowali także, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych, w terenie pojawi się ciężki sprzęt – samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Jednocześnie Wykonawca zapewnił, że swoje zadania będzie realizował w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy, tak dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Rozpoczęcie robót planowane jest już w najbliższym czasie.

W spotkaniu 11 września br. wzięli udział m.in. burmistrzowie, wójtowie i radni z gmin, które znajdują się na trasie planowanej do budowy linii, a także przedstawiciele władz powiatowych, RDOŚ, RDLP, nadleśnictw oraz Policji. Wydarzenie zorganizowała firma SAG Elbud Gdańsk S.A., lider konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu.

O dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia prac informacje będą zamieszczane na stronie inwestycji. 

Ruszają przygotowania do budowy linii

Wraz z końcem sierpnia rozpoczęły się przygotowania do budowy dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

O dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia prac będziemy informować na bieżąco na stronie www inwestycji. Z myślą o mieszkańcach, na działkach których prowadzone będą prace budowlane, wykonawca przygotował informator dotyczący budowy. Oprócz wersji papierowej dystrybuowanej przez przedstawicieli wykonawcy w terenie od połowy września dostępna będzie również wersja elektroniczna tejże publikacji na stronie www inwestycji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony inwestycji.

Koniec wakacji

Wraz z końcem sierpnia kończy się okres wakacyjny. Wykonawca inwestycji "Budowa Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" będzie kontynuował prace zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie przypominamy, że w sprawach związanych z inwestycją pozostajemy do państwa dyspozycji.

Inwestycja w lipcu

W lipcu realizacja inwestycji Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkich państwa, którzy są zainteresowani informacjami dotyczącymi inwestycji zapraszamy do pobrania folderu informacyjnego, który można znaleźć tutaj.  

Wakacje!

Nadchodzi koniec czerwca, a wraz z nim rozpoczyna się długooczekiwany okres wakacyjny. Z okazji rozpoczynających się wakacji Inwestor i Wykonawca życzą wszystki mieszkańcom i osobom zainteresowanym realizacją inwestycji Budowa Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń udanego wypoczynku. Mimo wakacji w każdej chwili pozostajemy do państwa dyspozycji. 

Majowe rozmowy w gminach

W maju, tak jak w poprzednich miesiącach, na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń prowadzone były rozmowy z właścicielami.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Rozmowy z przedstawicielami terenowymi w toku

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami w jeszcze kilku gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.
 Rozmawiają o służebności przesyłu
.


Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń kolejni właściciele zostali odwiedzeni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

 

Spotkania z przedstawicielami terenowymi zakończone w pierwszych gminach

Przedstawiciele terenowi skończyli spotkania i towarzyszące im rozmowy z właścicielami w niektórych gminach na trasie linii.

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy zakończyli rozmowy z mieszkańcami gminy Gniew oraz w mieście Grudziądz. Spotkania i rozmowy z właścicielami dotyczył umów służebności przesyłu oraz wypłaty odszkodowań.

Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przedstawiciele terenowi Wyoknawcy odwiedzają mieszkańców od kilku miesięcy. Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora, który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Trwają rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami w gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Rozmawiają o służebności przesyłu

Na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń kolejni właściciele zostali odwiedzeni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Spotkanie z przedstawicielem. O czym pamiętać?Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora, który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

KOLEJNE SPOTKANIE Z WŁAŚCICIELAMI Z GMINY NOWE

19 stycznia w urzędzie gminy Nowe przedstawiciele wykonawcy linii spotkali się po raz kolejny z grupą mieszkańców gminy. W spotkaniu brał udział burmistrz, a także przedstawicielka rady gminy.  

Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach związanych z oddziaływaniem linii na ludzi i środowisko. Na pytania mieszkańców gminy odpowiadał projektant linii Krzysztof Katyński i zaproszony na spotkanie ekspert z Politechniki Wrocławskiej, dr Marek Szuba. Większość zagadnień dotyczyła polskich przepisów regulujących przebywanie w sąsiedztwie linii.

W drugiej części spotkania wykonawca po raz kolejny potwierdził gotowość do porozumienia z właścicielami. Dyrektor zadania, p. Monika Szymczuk zadeklarowała, że w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni rolnicy otrzymają zaktualizowane operaty szacunkowe. Ustalono również, że w przeciągu tygodnia właścicieli odwiedzą przedstawiciele terenowi konsorcjum wykonawców. Spotkanie zakończyło się w dobrej atmosferze. Wszyscy obecni wyrazili chęć porozumienia.

Wszystkie gminy na trasie linii z uchwalonymi planami MPZP

W gminie Trąbki Wielkie radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Tym samym wszystkie gminy na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń uchwaliły MPZP. 

Podczas posiedzenia Rady Gminy Trąbki Wielkie, tamtejsi radni, podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Trąbki Wielkie były ostatnią gminą na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która przyjęła wyżej wymienioną uchwałę. Tym samym zakończyły się prace planistyczne dla inwestycji, ponieważ wszystkie gminy na trasie linii posiadają uchwalone plany MPZP.

Posiedzenie Rady Gminy Trąbki Wielkie miało miejsce w dniu 16 grudnia 2016 roku. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji. 

Kolejni właściciele po rozmowach z przedstawicielami terenowymi

Przedstawiciele terenowi kontynuują spotkania z właścicielami we wszystkich gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.O służebności przesyłuKolejni właścieciele na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zostali odwiedzni przez przedstawicieli terenowych Wyoknawcy. Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przedstawiciele terenowi we wszystkich gminach na trasie linii

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów już na całej trasie linii.

Rozmowy są prowadzone z tymi właścicielami, przez działki których, planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

O służebności przesyłuPrzedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielemPrzedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Gmina Kolbudy z uchwałą ws MPZP

W gminie Kolbudy radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Posiedzenie Rady Gminy Kolbudy miało miejsce w dniu 27 września 2016 roku. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji. W czasie sesji radni gminy Kolbudy podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP.

Kolbudy, to kolejna gmina, która w ostatnim czasie podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już większość gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Gmina Żukowo podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Żukowo radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku radni gminy Żukowo podjęli decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji.

Żukowo, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już blisko trzy czwarte gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Przedstawiciele terenowi w kolejnych gminach

W miesiącu lipcu przedstawiciele terenowi Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń rozpoczęli rozmowy w gminach Starogard Gdański, Rogóźno i Grudziądz.

Rozmowy są prowadzone z właścicielami przez działki których planuje się poprowadzenie linii. Ich tematem są umowy dotyczące tzw. służebności przesyłu oraz wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firm SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i  Eltel Networks Energetyka SA, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawiają dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśniają podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

O służebności przesyłu

Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśnia, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

Jak wygląda spotkanie z przedstawicielem

Przedstawiciel terenowy, każdorazowo przedstawia się i informuje jaką firmę reprezentuje. Posiada ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem.

Gmina Starogard Gdański podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Starogard Gdański radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 16 czerwca 2016 roku radni gminy Starogard Gdański podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania uczestników sesji.

Starogard Gdański, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już ponad połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Konkurs filmowy „Z energią bezpiecznie w przyszłość” rozstrzygnięty

Przedstawiciele Wykonawcy linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń rozstrzygnęli konkurs filmowy „Z energią bezpiecznie w przyszłość”. Zwyciężył film przygotowany przez zespół filmowy z gimnazjum nr 1 w Pelplinie. Drugie miejsce zajęli uczniowi gimnazjum w Grucie. Trzecia nagroda przypadła zespołowi z Morzeszczyna.

Do konkursu zaproszono kilkanaście szkół gimnazjalnych z terenów gmin objętych inwestycją. Celem konkursu filmowego było zbudowanie wśród uczniów szkół biorących udział w Konkursie świadomości znaczenia elektryczności w codziennym życiu, propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym, a także rozwijanie talentów i wyobraźni młodzieży szkolnej poprzez wyróżnienie autorów prac potwierdzających ich pomysłowość, kreatywność i umiejętności twórcze. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Gmina Grudziądz podjęła uchwałę ws MPZP

W gminie Grudziądz radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 25 maja 2016 roku radni gminy Grudziądz podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i radnych.


Grudziądz, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już ponad połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP.

Morzeszczyn z uchwałą ws MPZP

W gminie Morzeszczyn radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Morzeszczyn, to kolejna gmina, która w ostatnich tygodniach podjęła uchwałę ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To oznacza, że już połowa gmin na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przyjęła uchwały ws MPZP. Głosowanie odbyło się 27 kwietnia 2016 roku. Radni podjęli jednogłośną decyzję za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, którzy odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i radnych.

Gmina Smętowo Graniczne podjęła uchwałę ws MPZP

W Smętowie Granicznym radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Głosowanie odbyło się 13 kwietnia 2016 roku. Radni gminy Smętowo Graniczne głosowali ws uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wynik głosowania zakończył się jednogłośną decyzją radnych za uchwaleniem MPZP. W sesji rady gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy. Smętowo Graniczne to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę w sprawie MPZP.

Gmina Nowe z uchwałą o MPZP

Radni gminy Nowe przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Nowe to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Radni głosujący za uchwałą podjęli decyzję jednogłośnie. W sesji Rady Gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy.

Przedstawiciele terenowi z pierwszymi wizytami u właścicieli

Na początku marca, w kilku gminach położonych na planowanej trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, pojawili się przedstawiciele terenowi. Odwiedzili pierwszych właścicieli nieruchomości, przez których działki będzie przebiegać inwestycja.

Przedstawią ofertę, wyjaśnią szczegóły


Przedstawiciele terenowi na razie pojawili się w czterech gminach. Rozmowy są prowadzone z właścicielami przez działki których planuje się poprowadzenie linii. Już wkrótce mogą zjawić się także w państwa domach, żeby porozmawiać na temat umów dotyczących tzw. służebności przesyłu oraz wypłat wynagrodzenia z tego tytułu. Przedstawiciele są pracownikami firmy SAG Elbud Gdańsk, ELFEKO i ELTEL Networks Energetyka, czyli konsorcjum firm zaangażowanych w projekt. Spotkają się z każdym właścicielem indywidualnie. Pracownicy terenowi przedstawią dokładny przebieg linii przez nieruchomość. Wyjaśnią podstawę na jakiej oszacowano odszkodowanie, a więc wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.


Na początku marca przedstawiciele spółki SAG Elbud Gdańsk wizytowali właścicieli gminy Gniew. Z kolei pracownicy firmy Elfeko odwiedzali Pelplin i Morzeszczyn. A przedstawiciele Eltela rozpoczęli rozmowy w gminie Smętowo Graniczne. Ci sami przedstawiciele będą odwiedzać państwa w wymienionych gminach przez kilka najbliższych tygodni.

Rozmawiają o służebności przesyłu

Przedstawiciel terenowy podczas wizyty wyjaśni, co zawiera umowa dotycząca służebności przesyłu. Tu warto pamiętać, że ta ostatnia jest podpisywana dopiero w obecności notariusza, ponieważ linia zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Tego wymagają polskie przepisy. Ale właściciel nieruchomości nie traci prawa do swojej działki. Warto o tym pamiętać, bo służebność przesyłu w żadnym stopniu nie pozbawia właściciela prawa do sprzedaży nieruchomości. Wprowadza natomiast ograniczenia, przede wszystkim zakaz budowy domów pod linią i w pasie 35 metrów od jej osi. Natomiast służebność przesyłu w żaden sposób nie ogranicza możliwości prowadzenia upraw.

O co może prosić przedstawiciel

Przedstawiciele terenowi, którzy do państwa zawitają, każdorazowo przedstawią się i poinformują jaką firmę reprezentują. Będą także posiadać ze sobą pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (to na ich rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu), państwowego Inwestora który zlecił wybudowanie sieci, upoważniające do prowadzenia rozmów z państwem. W dniu spotkania przedstawiciele terenowi będą mieli ze sobą wzór umowy, której zapisy omówią podczas spotkania.

Gmina Gniew z uchwałą o MPZP

Radni gminy Gniew przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Gniew to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Radni głosujący za uchwałą podjęli decyzję jednogłośnie. W sesji Rady Gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy.

Dyskusja publiczna w Smętowie Granicznym

W gminie Smętowo Graniczne odbyła się dyskusja publiczna poświęcona zmianom w planistyce.

W związku z trwającymi w gminie Smętowo Graniczne procedurami planistycznymi, dotyczącymi realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, odbyła się dyskusja publiczna z udziałem mieszkańców, władz gminy i przedstawicieli wykonawcy.

Dyskusja publiczna służyła omówieniu z mieszkańcami założeń zmian w planistyce gminy oraz wyjaśnieniu bezpośrednio zagadnień związanych z inwestycją. Dyskusja odbyła się 20 stycznia 2016 roku.

Dyskusja publiczna w Morzeszczynie

W gminie Morzeszczyn odbyła się dyskusja publiczna poświęcona zmianom w planistyce.

W związku z trwającymi w gminie Morzeszczyn procedurami planistycznymi, dotyczącymi realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, odbyła się dyskusja publiczna z udziałem mieszkańców, władz gminy i przedstawicieli wykonawcy.

Dyskusja publiczna służyła omówieniu z mieszkańcami założeń zmian w planistyce gminy oraz wyjaśnieniu bezpośrednio zagadnień związanych z inwestycją. Dyskusja odbyła się 18 stycznia 2016 roku.

Folder informacyjny dla zainteresowanych

Foldery informacyjne w gminach dotyczące inwestycji związanej z budową linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych budową linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń Wykonawca udostępnił foldery informacyjne. Foldery zawierają wszelkie niezbędne informacje na temat realizowanych działań, związanych z inwestycją. Foldery zostały wyłożone w urzędach gmin objętych inwestycją.

Dyskusja publiczna w Grudziądzu

W gminie Grudziądz zorganizowana została dyskusja publiczna dotycząca zmian w planistyce.

W związku z trwającymi w gminie Grudziądz procedurami planistycznymi, dotyczącymi realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zorganizowana została dyskusja publiczna. Dyskusja publiczna służyła omówieniu z mieszkańcami założeń zmian w planistyce gminy oraz wyjaśnieniu zagadnień związanych z inwestycją. Wydarzenie, w którym udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy, odbyło się 14 stycznia 2016 roku.

Kolbudy z uchwałą o zmianie studium

Radni gminy Kolbudy przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Kolbudy to kolejna gmina na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, która podjęła uchwałę o zmianie lokalnego studium uwarkowań. Radni głosujący za uchwałą podjęli decyzję jednogłośnie. W sesji Rady Gminy uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy.

Starogard Gdański uchwalił zmianę studium

Gmina Starogard Gdański dołączyła do grona gmin na planowanej trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, które podjęły uchwałę ws zmian studiów uwarunkowań.

Radni ze Starogardu Gdańskiego głosowali za zmianą lokalnego studium uwarunkowań 16 listopada 2015 roku. Uchwała została podjęta przez radnych. Podejmowane w ostatnich miesiącach decyzje kolejnych gmin o zmianie SUiKZP posuwają naprzód prace planistyczne dla inwestycji linia 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Kolejne gminy z uchwałami o zmianie studiów

Na planowanej trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń radni kolejnych gmin podjęli uchwały ws zmian Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W gminie Gruta radni głosowali za zmianą lokalnego studium uwarunkowań 13 listopada 2015 roku. Uchwała została podjęta przez radnych. Uchwałę o zmianie studium przegłosowali 10 listopada 2015 roku również radni z gminy Trąbki Wielkie. Decyzje kolejnych gmin posuwają naprzód prace planistyczne dla inwestycji linia 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Gmina Przywidz uchwaliła zmianę studium

Przywidz to kolejna gmina, która przyjęła uchwałę o zmianie gminnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Przywidzcy radni podjęli jednogłośnie uchwałę o zmianie lokalnego SUiKZP. Głosowanie odbyło się podczas sesji Rady Gminy 23 września 2015 roku. Decyzja radnych, to kolejny krok w pracach planistycznych linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, który pozwala na ujęcie inwestycji w lokalnym studium.

Dyskusje publiczne w kolejnych gminach

We wrześniu przeprowadzono kolejne dyskusje publiczne z udziałem mieszkańców gmin Żukowo i Trąbki Wielkie.

Dyskusje publiczne poświęcone zmianom w gminnych studiach uwarunkowań przestrzennych miały miejsce 8 września. Przedstawiciele wykonawcy odpowiadali na pytania mieszkańców gmin Żukowo i Trąbki Wielkie. Dyskusja publiczna to ważny element procesu planistycznego inwestycji Linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń. Tego typu spotkanie służy omówieniu z mieszkańcami założeń zmian w planistyce gminy oraz wyjaśnieniu zagadnień związanych z inwestycją.

Gmina Gniew podjęła uchwałę w sprawie studium

Radni gminy Gniew podjęli uchwałę dotyczącą zmiany SUiKZP, w którym ujęta została linia 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Prace planistyczne związane z realizacją inwestycji linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń posuwają się na przód. Radni gminy Gniew podczas głosowania 26 sierpnia 2015 roku podjęli uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym ujęta została linia 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń. Gniewscy radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Dyskusja publiczna w Grucie

W gminie Gruta zorganizowana została dyskusja publiczna dotycząca zmian w planistyce.

W związku z trwającymi w gminie Gruta procedurami planistycznymi, związanymi z realizacją linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zorganizowana została dyskusja publiczna. Dyskusja publiczna służyła omówieniu z mieszkańcami założeń zmian w planistyce gminy oraz wyjaśnieniu zagadnień związanych z inwestycją.

TRWAJĄ PROCEDURY PLANISTYCZNE. PIERWSZE GMINY UCHWALIŁY STUDIA UWARUNKOWAŃ

Procedury planistyczne dla linii 400 kV już w toku. Pierwsze gminy uchwaliły już studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Wkrótce będą głosować radni kolejnych gmin.

Bieżącym etapem inwestycji budowy linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk są procedury planistyczne. Radni Morzeszczyna, Skarszew i Smętowa Granicznego uchwalili już studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które uwzględniają przebieg trasy linii Grudziądz - Pelplin - Gdańsk. Niebawem głosowania odbędą się w kolejnych gminach. Zgodnie z procedurą poprzedzą je dyskusje publiczne, w których udział wezmą przedstawiciele Wykonawcy.

 

Konferencja Energetyczna: Kujawy i Pomorze potrzebują nowoczesnej sieci

- Rozwój sieci elektroenergetycznych to klucz do zapewnienia dostaw prądu dla północnej Polski. Ich budowa musi uwzględniać interesy lokalnych społeczności i środowiska naturalnego – to najważniejsze wnioski czerwcowej Konferencji Energetycznej.

Konferencja Energetyczna, która odbyła się 16 czerwca na Zamku w Gniewie, została poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem sieci najwyższych napięć w regionie północnej Polski. Jej organizatorem była firma SAG Elbud Gdańsk – główny wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji wojewódzkiej, samorządowcy, eksperci od ochrony środowiska i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa inwestycji infrastrukturalnych. Dyskutowano o kwestiach kluczowych dla powodzeniem realizacji trudnych inwestycji liniowych. Zaproszeni eksperci szczególny nacisk kładli na zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz poszanowaniem interesów lokalnych społeczności.


Linia ważna dla województw i całego kraju 


Konferencję otworzył dr Paweł Skowroński, prezes firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. Dziękując zebranym za liczne przybycie, podkreślił, że firmy zaangażowane w budowę linii mają wieloletnie doświadczenie przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Podziękował również władzom samorządowym za wsparcie w procesie konsultacji społecznych, co umożliwiło projektantom wytyczenie trasy nowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Energetyki - dr Tadeusz Żurek oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  Adam Wincek z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mówili o znaczeniu inwestycji dla regionu. Podkreślali ogromną rolę samorządów lokalnych we wspieraniu inwestycji celu publicznego. Jednocześnie zwracali uwagę na konieczność poprawy zasilania Polski północnej.
To ważne, bo Polska północna importuje większość energii elektrycznej z południa kraju. Żeby zapewnić ciągłość dostaw energii mieszkańcom Pomorza i Kujaw konieczna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej najwyższych.
Barbara Puto, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji w PSE S.A. mówiła o roli Polskich Sieci Elektroenergetycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a więc zagwarantowaniu nieprzerwanych dostaw energii dla mieszkańców i przemysłu. Podkreślała, że linia z Grudziądza do Gdańska jest ważnym elementem rozbudowy systemu przesyłowego Pomorza i Kujaw, który już dziś obejmuje kilkanaście innych inwestycji.


Inwestycja w zgodzie z otoczeniem


Monika Szymczuk, dyrektor zadania z firmy SAG Elbud Gdańsk S.A podsumowała  rok prac. Poinformowała, że udało się wytyczyć przebieg linii, a także rozpocząć procedury planistyczne we wszystkich gminach objętych projektem. Podkreśliła, że wykonawca zwraca szczególną uwagę na dialog z lokalną społecznością, z którą skonsultowano przebieg linii.

Zasady projektowania trasy przybliżył inż. Krzysztof Katyński, główny projektant linii. Omówił czynnik, które mają wpływ na przebieg linii. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności szuka się terenów z dala od zabudowy, terenów gdzie nie występują szczególne uwarunkowania środowiskowe, ani kolizja z inną infrastrukturą.

Dr Łukasz Złakowski, prawnik i urbanista mówił o szczególnych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego. Dr Marek Szuba, z Politechniki Wrocławskiej mówił o wpływie linii na otoczenie i przybliżył polskie przepisy normujące lokalizację linii elektroenergetycznych. Podkreślał, że należą one do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Marcin Stoltman, ekspert ds. środowiskowych wyjaśnił w jaki sposób ogranicza się oddziaływanie tego typu inwestycji na środowisko naturalne. 

Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele gmin i starostw z terenów objętych inwestycją, a także przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z Gdańska i Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia była firma SAG Elbud Gdańsk, która na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych odpowiada za budowę nowej linii przesyłowej o napięciu 400 kV z miejscowości Grudziądz do Gdańska.

Spotkanie z Radą Gminy Kolbudy

Wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala, rada gminy i przedstawiciele Wykonawcy SAG Elbud Gdańsk wspólnie dyskutowali nad przebiegiem trasy linii w gminie. Podczas spotkania szczegółowo omówiono znacznie nowej sieci przesyłowej dla gminy i całej północnej Polski. Przedstawiciele Wykonawcy mówili o źródłach zasilania regionu wymagających rozwoju nowej sieci przesyłowej.

Inżynier Krzysztof Katyński z SAG w szczegółach zaprezentował gościom propozycję trasy linii w gminie Kolbudy. Duży nacisk położył na opisanie proponowanych rozwiązań nadleśnych. Trasa linii w Kolbudach w znacznej części została zlokalizowana w terenie leśnym celem ominięcia domów i terenów przewidzianych pod zabudowę.

W trakcie spotkania dyskutowano również o problemach związanych z projektowaniem i budową linii w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich. Po zakończeniu spotkania radni gminy Kolbudy jednogłośnie przyjęli uchwałę o zmianie MPZiP.

Spotkanie z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego

Projektanci, osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji spotkali się mieszkańcami i przedstawicielami gminy Starogard Gdański. Spotkania konsultacyjno-informacyjne zorganizowano w pięciu sołectwach gminy: Kolincz, Klonówka, Rywałd, Janin, Kokoszkowy.

Podczas spotkań inż. Krzystof Katyński z firmy SAG Elbud Gdańsk prezentował proponowany przebieg trasy linii 400 kV w gminie. Tłumaczył zebranym mieszkańcom na czym polega proces projektowania sieci elektroenergetycznej. Wyjaśniał, jakie czynniki należy brać pod uwagę podczas prac projektowych i dlaczego linia ma taki a nie inny kształt. Dyskutowano o możliwych korektach trasy.

Dyrektor zadania Monika Szymczuk, również z firmy SAG Elbud Gdańsk, omówiła znacznie linii dla regionu północnej Polski. Wskazała na korzyści jakie linia może przynieść mieszkańcom gminy. Przedstawiła też krok po kroku proces realizacji inwestycji.

Uczestnicy spotkania zadawali prowadzącym liczne pytania. Wiele osób interesowały kwestie związane z oddziaływaniem linii na otocznie. Rolnicy szczegółowo dopytywali o możliwość prowadzenia prac polowych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci przesyłowej. Właściciele działek objętych inwestycją interesowali się procedurą wypłaty odszkodowań.

Konsultacje z mieszkańcami gminy Nowe

W ubiegłym miesiącu odbyła się seria spotkań z mieszkańcami gminy Nowe. Rozmawiano o proponowanym przebiegu trasy linii oraz wypłatach wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu.

Przez gminę Nowe przebiega jeden z najdłuższych odcinków linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń o długości 14 kilometrów. Przedstawiciele wykonawcy spotkali się z mieszkańcami pięciu sołectw (Bochlin, Mały Komorsk, Mątawy, Milewko, Tryl) znajdujących się na trasie linii.

Podczas wszystkich spotkań Wykonawca prezentował przebieg trasy linii. Tłumaczył również znaczenie linii dla bezpieczeństwa zasilania północnej Polski oraz lokalnych społeczności odwiedzanych sołectw.

Mieszkańcy licznie zgromadzeni na spotkaniach często pytali o oddziaływanie linii, a zwłaszcza o wypłatę wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu. Przedstawiciele wykonawcy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania i notowali sugestie mieszkańców.

Spotkanie z mieszkańcami Morzeszczyna

O służebności przesyłu, proponowanej trasie linii i przyszłości istniejącej linii 220 kV  - to tematy, o których rozmawiano podczas spotkania w Morzeszczynie. Przedstawiciele Wykonawcy spotkali się 24 lutego 2015 roku z mieszkańcami gminy Morzeszczyn, leżącej na projektowanej trasie linii.

Na wstępie spotkania dyrektor zadania pani Monika Szymczuk zaprezentowała sylwetki inwestora i wykonawcy inwestycji. Omówiła ogólne aspekty inwestycji i jej znaczenie dla regionu północnej Polski.

W dalszej części spotkania inżynier Krzysztof Katyński przedstawił zgromadzonym trasę linii. Wskazał na uwarunkowania związane z tyczeniem trasy, podkreślając, że Wykonawca starał się w maksymalny możliwy sposób zlokalizować trasę linii na terenach rolniczych.

W Rogóźnie z właścicielami o planowanej linii

W dniach 8 – 9 stycznia 2015 roku przedstawiciele Wykonawcy (SAG Elbud Gdańsk) linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk spotkali się w Rogóźnie z właścicielami nieruchomości znajdujących się na planowanej trasie linii.

W spotkaniu uczestniczyli również sołtysi i przedstawiciele władz oraz radni z Rogóźna. Rozmawiano o inwestycji, jej harmonogramie i przede wszystkim sposobie wytyczenia trasy linii. Na początku spotkania przedstawiciele Wykonawcy zaprezentowali inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Opowiedzieli także o znaczeniu realizowanej inwestycji dla regionu północnej Polski oraz lokalnej społeczności.


Właściciele i mieszkańcy Rogóźna zadawali wiele pytań między innymi o oddziaływanie linii, a zwłaszcza jej wpływ na możliwości prowadzenia prac rolniczych. Poruszane były także kwestie związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu. Spotkanie zakończyło się w dobrej i spokojnej atmosferze.

W Żukowie podjęto uchwałę o zmianie studium

Gmina Żukowo jest kolejną, w której radni podjęli decyzję o zmianie gminnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.Głosowanie nad zmianą studium odbyło się podczas sesji Rady Gminy 27 października 2015 roku. Żukowscy radni uchwałę o zmianie lokalnego SUiKZP podjęli jednogłośnie. Decyzja radnych z Żukowa, to kolejny ważny krok w pracach planistycznych linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Prace planistyczne posuwają się naprzód

W kolejnych gminach na trasie linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń podjęto ważne działania związane z pracami planistycznymi.

Prace planistyczne przy inwestycji w kolejnych gminach nabierają tempa. W ostatni wtorek września radni gminy Grudziądz podjęli jednogłośnie uchwałę ws zmiany gminnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Tego samego dnia w urzędzie gminy Starogard Gdański odbyła się dyskusja publiczna z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, poprzedzająca zmianę lokalnego studium uwarunkowań. Tego typu spotkania służą omówieniu z mieszkańcami założeń zmian w planistyce gminy oraz wyjaśnieniu zagadnień związanych z inwestycją.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami gminy Gruta

Wykonawca „Dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” spotkał się z mieszkańcami i władzami gminy Gruta.

Wykonawca spotkał się 3 grudnia 2014 roku z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z projektowaną trasą linii w szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej. Dyrektor zadania Monika Szymczuk zaprezentowała sylwetki inwestora i firm wykonawczych. Przedstawiła zgromadzonym znaczenie inwestycji dla regionu Polski Północnej i samych mieszkańców gminy Gruta.

Przedstawiciele wykonawcy wskazali na konieczność rozwoju linii najwyższych napięć porównując stan infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce i Europie.   

Projektant Krzysztof Katyński wyjaśnił w jaki sposób projektuje się linię najwyższych napięć. W obrazowy sposób pokazał wszystkie uwarunkowania, które projektanci muszą brać pod uwagę przygotowując wstępny projekt trasy linii.

Zebranym właścicielom nieruchomości zaprezentowano propozycję trasy linii w gminie Gruta. Zebrano wszystkie uwagi i propozycje korekt. Mieszkańcy Gruty zadawali  m. in. pytania dotyczące wpływu linii na zdrowie zwierząt i ludzi oraz interesowali się stosowaną technologią. Przedstawiciele wykonawcy chętnie odpowiadali na wszystkie kwestie i pytania z sali.  


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.