Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Jak powstaje linia

Budowa stanowiska słupowego rozpoczyna się od wykopów. Ich głębokość może wynosić nawet 5 m. Następnie powstają fundamenty. Każdy z nich został indywidualnie zaprojektowany z uwzględnieniem wyników badań geologicznych, tak aby zapewnić stabilność posadowienia konstrukcji. Na placu budowy będą już w tym czasie ustawione znaki ostrzegawcze. Ten etap, nazywany „ziemnym”, będzie trwał od kilku do kilkunastu dni. Wylany beton musi osiągnąć odpowiednią wytrzymałość. Jego wiązanie, czyli „schnięcie”, trwa do kilku tygodni. Wykonana praca, tak jak inne etapy robót, musi zostać odebrana przez uprawnionego inspektora. Formalny odbiór prac potwierdza, że zostały one wykonane prawidłowo.Kolejnym etapem prac jest montaż konstrukcji słupa tzw. metodą wysokościową. Polega ona na tym, że posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, wspinając się, montują kolejne elementy słupa – aż do jego wierzchołka. Fragmenty konstrukcji mogą być łączone na ziemi i podawane monterom za pomocą dźwigu. Ta faza trwa zwykle około 2 tygodni, a po jej zakończeniu często przez kilkanaście tygodni nie
prowadzi się prac na danym stanowisku, budując w tym czasie kolejne.

Wysokościowy montaż konstrukcji to najtrudniejszy etap budowy stanowiska słupowego. Przewody zostaną zawieszone dopiero po wybudowaniu całej sekcji odciągowej, czyli kilku kolejnych konstrukcji słupów rozstawionych w odległości około 400 m. Wykonanie zawieszenia przewodów planowane jest metodą pod naprężeniem. Pomiędzy słupami rozciąga się tzw. linkę wstępną, a dopiero za jej pomocą są przeciągane właściwe przewody. Taki system pozwala na uniknięcie kontaktu przewodów z ziemią. Na działkach, na których nie zaprojektowano słupów, ingerencja w teren będzie ograniczona. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek szkody, Wykonawca jest odpowiedzialny za ich usunięcie.Przewody są rozwieszane zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi – w taki sposób, żeby zachować bezpieczne odległości. W żadnym miejscu przewody nie zostaną zawieszone niżej niż 9,5 m od ziemi. Słupy będą również malowane, aby zabezpieczyć je przed korozją. Ostatnim elementem jest niwelacja terenu i jego uporządkowanie po budowie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.