Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Z końcem 2020 r., PSE S.A. podpisały umowę o dofinansowanie na realizację projektu budowy linii elektroenergetycznej Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

W zakresie inwestycji znajdują się: budowana dwutorowa linia 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, budowana dwutorowa linia 400 kV Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Łącznie to ponad 382 km torów prądowych w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Dofinansowaniem objęto także budowaną stację 400/220/110 kV Pelplin oraz rozbudowaną stację 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

Głównym celem projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski, związany z koniecznością wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Północ oraz farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji Trójmiasta.

Koszty realizacji inwestycji szacowane są na ponad miliard złotych z czego ok. 259,5 mln zł będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.