Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Korzyści dla gmin z inwestycji

Obecnie znaczny obszar Polski Północnej zasilany jest przy pomocy jednej przestarzałej linii 220 kV, którą wybudowano w latach 60-tych ubiegłego wieku. Linia jest już wyeksploatowana i konieczne jest zastąpienie jej nowoczesną infrastrukturą. Ponadto jakakolwiek awaria tego połączenia grozi odcięciem od zasilania kilkuset tysięcy odbiorców.

Aby takiej sytuacji uniknąć Polskie Sieci Elektroenergetyczne zdecydowały o konieczności budowy nowego połączenia z Pelplina do Gdańska z przejściem przez stację Grudziądz. Nowa dwutorowa linia 400 kV znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego na obszarze, na którym inwestycja będzie realizowana.

To połączenie zagwarantuje pewne dostawy energii elektrycznej, a prawdopodobieństwo odcięcia od zasilania którejś z gmin położonych na trasie linii wyraźnie zmaleje. Może się to bezpośrednio przełożyć na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji zasilania nie będzie to możliwe.

GMINA

Większa pewność dostaw energii do domów


Nowa linia istotnie obniża ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych i przerw w dostawie prądu do państwa domów. Jest też warunkiem dla rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji prądu.

Większe wpływy do budżetu gminy


Inwestycja, dla mieszkańców gmin położonych na trasie linii, oznacza wpływy z tytułu podatku płaconego przez inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Wyniosą one około 2% wartości inwestycji na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa. Należność ta będzie wypłacana co roku. Szacuje się, że średni koszt budowy kilometra linii wynosi około 2 miliony złotych. Znając długość trasy w gminie, łatwo oszacować przybliżone wpływy z tytułu inwestycji.

Wynagrodzenie dla właścicieli

Właściciele, przez działki których będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu wynagrodzenia.

REGION

Poprawa infrastruktury

Nowa linia zabezpieczy dostawy prądu dla całego regionu Polski Północnej. To oznacza mniej awarii i rozbiórkę przestarzałej linii 220 kV.

Rozwój biznesu i miejsc pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji zasilania nie będzie to możliwe.

Nowe źródła energii

Budowa linii 400 kV umożliwi w przyszłości przyłączenie nowych źródeł energii – elektrowni, farm wiatrowych i solarnych do KSE.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.