Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to podstawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju. Na KSE składają się urządzenia do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej.

Zanim prąd dotrze do gniazdek elektrycznych i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Czasem nawet kilkaset kilometrów. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych, które są podstawowymi elementami KSE. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Co ważne, w sposób ciągły i nieprzerwany.

W Polsce jest ponad 13 000 km tego typu linii – z czego 5340 km to linie o napięciu 400 kV. Pozostałe 7942 km to linie 220 kV, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kV. Linie przesyłowe służą do transportu energii z miejsc, gdzie prąd jest wytwarzany, do dużych stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kV prąd przesyła się do mniejszych stacji zwanych Głównymi Punktami Zasilania. Tu następuje ponowne obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 10 kV, i rozdział energii do setek stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasila się większość odbiorców końcowych, czyli domy, szkoły, szpitale czy urzędy. Tak prąd trafia do państwa gniazdek.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.