Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Rozwiązania techniczne i technologiczne

Dwutorowa linia 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń jest tzw. linią przesyłową najwyższych napięć. Linia będzie składała się ze słupów kratowych o wysokości od 48 do 74 metrów w terenach rolniczych. Wyższe mogą być jedynie konstrukcje leśne, opisane poniżej. Typowe przęsło, czyli dwa słupy i zawieszone między nimi przewody, będzie liczyć sobie od 350 do 500 metrów (tyle będzie wynosiła odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą słupami).
Słupy

W tej inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy serii E33 o wysokości od 48 do 74 metrów. Stalowe konstrukcje spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne, tak aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych.

Przewody

Przewody fazowe zostaną zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na wierzchołku każdego słupa zostaną zawieszone dwa przewody odgromowe.

Odległość przewodów od ziemi

Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 8,3 m. To odpowiada wysokości 3 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować pod linią.

Pas technologiczny

W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kV tworzy się pas technologiczny o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obie strony). Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z nową normą PN-EN 50341- 1:2013-03E, która obowiązuje w większości krajów europejskich.

Technologia nadleśna

W niektórych gminach linia będzie przebiegała przez tereny leśne. Dla zmniejszenia wycinki drzew będą stosowane słupy w tak zwanej technologii nadleśnej. Co to oznacza? Po pierwsze wielokrotnie mniejsze starty dla środowiska. W technologii nadleśnej słupy są znacznie wyższe od standardowych. Dla ich postawienia dokonuje się tylko wycinki w miejscach posadowienia słupów oraz tymczasowo wycina się dodatkowy pas o szerokości kilku metrów. Ma on ułatwić montaż konstrukcji. Dzięki temu oszczędza się wielehektarów drzew, a las może swobodnie rosnąć pod przewodami linii.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.