Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Trasa linii

Wykonawcy przewidują, że linia będzie przebiegała przez teren piętnastu gmin, a na jej trasie może znaleźć się około dwóch tysięcy nieruchomości. Projektowanie trasy linii rozpoczęło się w 2014 roku. Wykonawcy zakładają, że ten etap zostanie ukończony w 2017 roku wpisaniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.


Na trasie linii znajduje się: 

- 2 województwa 
- 6 powiatów
- 15 gmin


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.